ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

ข้อเสนอโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน : การทำกล้วยทอด
2.ทีมพัฒนา:
1.นาย เศรษฐพงศ์ นันภิวงค์ เลขที่ 6
2.นาย กิตติชัย พันธุ์ชยพร เลขที่ 9
3.นาย ภูกฤษ ดีปาละ เลขที่ 14

3.อาจารย์ที่ปรึกษา : ครู อริศรา สะสม

4.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน แม่ของ นายภูกฤษ ดีปาละ ทำกล้วยทอดเป็นอาชีพเสริม กลุ่มของข้าพเจ้าเลยอยากจะพัฒนา เพื่อเพิ่มราคาให้กับกล้วยทอด

5.วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างวีดีทัศน์ เรื่อง กล้วยทอด
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ศึกษาวีดีทัศน์เรื่อง กล้วยทอด

6.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน
การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน
1.เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ที่ชอบรับประทานกล้วยทอด
2.เพื่อให้ผู้ที่ทำกล้วยทอดได้มีความรู้เพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้ผู้ที่สนใจกล้วยทอดได้มีผู้อื่นสนใจเพิ่มขึ้นโดยการนำเสนอทาง อินเตอร์เน็ต

7.รายละเอียดของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม
– Ulead VideoStudio 11

8.ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.สมัครสมาชิก เวป wordpress.com กับ youtube.com
2.ตกแต่งเวป wordpress.com ตามที่ครูอริศรา แนะนำ
3.ศึกษาหลักการทำกล้วยทอดจากบุคคลที่ทำอาชีพ กล้วยทอด
4.แบ่งงานกันทำในกลุ่ม
5.ไปช่วยทำกล้วยทอด ตลอดถึงการถ่ายวีดีทัศน์ เก็บไปนำเสนอและแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆที่สนใจในการทำกล้วยทอด
6.ตัดต่อคลิป วีดีทัศน์ และ อัพโหลดขึ้น เวป youtube.com
7.ส่งลิงค์ ให้ครูอริศรา โดยไปที่เวป http://www.kruarisara.wordpress.com

9.ระยะเวลาดำเนินงาน
-ประมาณ 2 เดือน

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดทำโครงงานของนักเรียนเพื่อประโยชน์อะไรบ้าง
1.เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยทอดให้มีมากขึ้นได้
2.สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและส่งเสริม การทำกล้วยทอดได้
3.ทำให้อาชีพกล้วยทอดมีคนมาส่งเสริมและอุดหนุนมากขึ้น

11.บรรณานุกรม แหล่งอ้างอิงd
-http://www.kruarisara.wordpress.com/
-http://www.youtube.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s